in

AmCham Hrvatskoj predlaže izmjenu Zakona o porezu na dohodak

“AMERIČKA gospodarska komora u Hrvatskoj cijeni napore vlade RH okrenute poreznom rasterećenju hrvatskoga gospodarstva i poduzetnika koji posluju u Republici Hrvatskoj te pozdravlja dosadašnje mjere predstavljene kroz četiri kruga porezne reforme, kao i one najavljene, koje bi trebale stupiti na snagu početkom 2021. godine”, rekla je Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica AmChama. 

Niz mjera za unaprjeđenje poreznog sustava

“Američka gospodarska komora kontinuirano radi na prijedlozima za daljnje porezno rasterećenje usmjerenima na privlačenje ulaganja i veću konkurentnost hrvatskih poslodavaca kod privlačenja i zadržavanja radne snage. 

Nedavno objavljeno AmChamovo stajalište “Preporuke za reformu poreznog sustava 2020.” sadrži niz mjera za unaprjeđenje funkcioniranja poreznog sustava, uključujući mjere za rasterećenje davanja na plaće (porez na dohodak) i davanja na pojedina primanja radnika”, zaključila je Doko Jelušić.

Nadalje, u priopćenju za medije navode da “uz već do sada predlagane mjere, stajalište sadrži i nove preporuke koje se tiču izmjene poreznog tretmana “primitka u naravi” te prijedlog izmjena poreznog tretmana opcijskih planova. 

AmCham predlaže izmjenu Zakona o porezu na dohodak

Naime, kao posljedica porezne reforme i povoljnijeg oporezivanja opcijskog nagrađivanja zaposlenika, mnoge kompanije krenule su s implementacijom ovog modela kako bi bile konkurentnije na europskom tržištu te kako bi zadržale svoje zaposlenike. Međutim, trenutna formulacija Zakona o porezu na dohodak izrijekom predviđa povoljniji porezni tretman za dodjelu ili opcijsku kupnju dionica, ali ne definira tretman poslovnih udjela. AmCham predlaže izmjenu Zakona o porezu na dohodak u kojoj će se jasno propisati da se dohotkom od kapitala, osim dodjele ili kupnje vlastitih dionica, smatraju i dodjela i stjecanje udjela u društvu, odnosno implementacija opcijskih planova i u društvima s ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

Isto tako, AmCham predlaže izmjenu hrvatskog zakonodavstva o porezu na dohodak tako da se primici od nagrada u obliku dodjele dionica/udjela i opcijske kupnje dionica/udjela smatraju bruto primitkom od kapitala, oporezivom po 12% uvećanoj stopi za prirez, čime bi se eliminirala potreba preračunavanja na bruto iznos i potenciranje efektivne porezne stope. Porezna stopa od 12% trenutno je primjenjiva porezna stopa za dividende, kamate i kapitalne dobitke, tako da bi smanjenje porezne stope s 24% na 12% bilo u skladu s tim poreznim stopama, a takvim povoljnim poreznim tretmanom Hrvatska bi omogućila zadržavanje i privlačenje visokokvalificirane radne snage te postala privlačnija destinacija za strana ulaganja, prvenstveno za osnivanje regionalnih sjedišta stranih i domaćih kompanija u Hrvatskoj”, navode u priopćenju.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?